Nguồn gốc về ống nước tưới nhỏ giọt

09:21 24/01/2018

Đất nước Israel được biết đến là một quốc gia kiên cường và có những phát minh mang lại lợi ích cho con người trong mọi lĩnh vực và ống nước tưới nhỏ giọt cũng là một trong những phát minh mang lại cái nhìn mới trong nông nghiệp.

Đất nước  Israel  được biết đến là một quốc gia kiên cường và có những phát minh  mang lại lợi ích cho con người trong mọi lĩnh vực và ống nước tưới nhỏ giọt cũng là một  trong những phát minh mang  lại cái nhìn mới trong nông nghiệp.

Tưới nhỏ giọt là kỹ thuật tưới cung cấp nước vào rễ cây dưới dạng các giọt nước nhỏ ra chậm với lưu lượng không đổi nhờ các cơ chế đều tiết áp lực nước của các đầu nhỏ giọt gắn chìm trong ống cấp nước dẫn hay lắp bên ngoài ống.
Công nghệ tưới nhỏ giọt (loại đầu tưới bù áp) sử dụng đường dẫn zig-zag giúp lưu lượng tại các đầu tưới đảm bảo được độ đồng đều. Công nghệ này của Israel giúp tiết kiệm 30-60% lượng nước tưới so với thông thường, nước và phân bón được chuyển đến bộ rễ tích cực, giúp cây hấp thụ tốt và hạn chế lãng phí phân bón và nước tưới.
Đất nước Israel được biết đến là một quốc gia với nhiều sa mạc và một môi trường thiên nhiên khắc nhiệt, nguồn nước là một nguồn tài quý giá trên những vùng xa mạc nóng bức. Người dân đã nỗ lực cải tạo đất trồng cây là nuôi cá trên hoang mạc.
Với ý tưởng tạo ra một công cụ tưới nước không mất sức lao động mà còn tích kiệm chiệt để ngồn nước ống tưới nhỏ giọt được ra đời. Ngày nay, ống tưới được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia giúp làm tăng sản lượng cây trồng, giảm thiểu tối đa sức người lại tích kiệm nguồn tài nguyên nước.