Thiết kế hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động môi trường

17:48 27/01/2018

Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy và các điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

các điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

một. các đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống đồ vật tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trọng tâm báo cháy, các đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và các đồ vật ngoại vi khác…

2. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy 1 bí quyết mau chóng, chính xác và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang bảo kê.

 

 

 

 


Tự động phát ra những tín hiệu báo động, chỉ thị và các tín hiệu điều khiển những vật dụng ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hành 1 nhiệm vụ cụ thể nào ngừng thi côngĐây.
đặc biệt, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy khói thì nó còn sở hữu nhiệm vụ quan yếu hơn là “cảnh báo”, tức thị phát hiện và thông báo sự sắp cháy, sự cháy âm ỉ chưa có ngọn lửa.

3. Phân mẫu hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến việc dựa vào nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra sự đổi thay nhiệt độ ở trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): làm việc dựa vào nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra nồng độ nâng cao cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống khiến cho việc dựa trên nguyên lý khiến việc của đầu báo cháy hổ lốn như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này cốt yếu phát hiện ra sự thay đổi các yếu tố môi trường trong khu vực kiểm soát an ninh.

* Phân dòng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm kỹ thuật của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường nhật – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có chức năng báo cháy tới 1 khu vực, 1 địa điểm (có thể sở hữu một hoặc phổ thông đầu báo cháy). Diện tích bảo vệ của 1 khu vực sở hữu thể trong khoảng vài chục tới 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động với khả năng báo cháy chính xác tới từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng địa chỉ cụ thể). Diện tích kiểm soát an ninh của một địa chỉ báo cháy chỉ giới hạn trong khoảng vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng cái đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: mang sự vững mạnh kỹ thuật công nghệ, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ đã trở nên hệ thống báo cháy sáng tạo (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thông thường theo liên hệ, nó còn sở hữu thể đo được 1 số tham số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và với thể thay đổi được ngưỡng ảnh hưởng của đầu báo cháy theo bắt buộc của các kiến trúc sư và lắp đặt. Trong thực tại thường sử dụng cách thức phân mẫu này.