Phần mềm quản lý tài liệu thông minh OpenKM

10:22 16/03/2018

Phần mềm quản lý tài liệu thông minh OpenKM

Phần mềm quản lý tài liệu thông minh doanh nghiệp OpenKM cung cấp một nền tảng tương tác để tận dụng các tài nguyên trên các ứng dụng và các kho trên toàn quốc. Chúng tôi phát triển OpenKM với mục tiêu cung cấp một số phương pháp tích hợp:

OpenKM SDK cho Java, .Net và PHP.

Sử dụng Webservices SOAP và REST API.

Xác thực là pluggable và dễ sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng bên ngoài, LDAP hoặc Active Directory, SSO và CAS.

Ngay cả các kho dữ liệu có thể được cấu hình để được triển khai trong bất kỳ cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL, Oracle hoặc SQL Server.

Các kết nối có sẵn: DICOM, AutoCAD, Google Drive, MS Office, Vtiger, Joomla, Wordpress, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.

Bộ sưu tập Thư: Sử dụng kho làm hệ thống quản lý tài liệu để lưu trữ tin nhắn ồ ạt. Tệp thư là một quá trình tự động để bảo vệ và bảo vệ tất cả các email.

Multitenant: Đa thuê cho phép nhiều người thuê nhà độc lập được lưu trữ trên một cá thể duy nhất, có thể được cài đặt trên một máy chủ hoặc trên một nhóm của chúng.

Chữ ký điện tử: Trong thương mại điện tử và pháp luật, chữ ký trên một văn bản , tài liệu là một dấu hiệu cho thấy người đó chấp nhận ý định ghi trong tài liệu.

Mã vạch: Bộ đọc và nhận dạng mã vạch.

Lập hoá đơn điện tử: Mô đun lập hoá đơn điện tử chiết xuất hoá đơn "XML" và lưu trữ chúng trong hệ thống.

CMIS: Các gói kết nối OpenCMIS cụ thể, cho phép OpenKM được sử dụng như một máy chủ CMIS.

Mật mã học: Các tệp tin được mã hóa và giải mã.

Báo cáo: Tạo và sử dụng báo cáo Jasper của riêng bạn. Các báo cáo được tạo ra dưới dạng PDF.

Trình quản lý tác vụ: Tạo, quản trị và phân công nhiệm vụ cho người dùng và vai trò.